Lista medijatora

  Početna/Medijacija/Lista medijatora

UDRUŽENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI

Na osnovu člana 3. Zakona o prenosu poslova medijacije na Udruženje medijatora („Službeni glasnik BiH“ br. 52/05) Člana 5. Zakona o postupku medijacije (Službeni glasnik BiH, broj 37/04), člana 2. i 4. Pravilnika o Listi medijatora („Službeni glasnik BiH“, br. 21/06), člana 20. Statuta, mijenja i dopunjava Listu medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini objavljenu u «Sl.glasniku BiH», broj: 62/07 i «Sl.glasniku Republike Srpske», broj:57/07, te na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini od 07.11.2009. godine, utvrdilo je i o b j a v lj u j e

LISTU MEDIJATORA
- PREČIŠĆEN TEKST –

 

 1. Džiho Nurudin, diplomirani pravnik, Sarajevo, Antuna Hangija 126a, telefon: 061/161-060, 033/444- 408
 2. Lunić Teodor, diplomirani ekonomista, Doboj, Vidovdanska 5/50, telefon: 065/516-098, telrfon/faks 053/241-677, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 3. Defterdarević Senad, doktor pravnih nauka, Mostar, Fra Franje Miličevića 15, telefon: 061/209 420, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 4. Muratović Hamdija, dipl.oec i dipl.iur, Gračanica, Hazima Vikala 2, telefon: 035/702-189, 061/739-031, 062/415-988 e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 5. Bećirović Esad, diplomirani pravnik, Doboj Istok, Klokotnica bb, telefon: 035/720-135, 061/644-622, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 6. Pejić Rado, diplomirani pravnik, Tuzla, Breze 34, telefon: 063/996-297, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 7. Vukoja Milan,diplomirani pravnik, Mostar, Kneza Branimira 6, telefon: 036/326-654, 063/382-925, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 8. Davidović Dragan, diplomirani pravnik, Gacko, Kraljice Jelene 11, telefon:065/665-118, 059/472-085, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 9. Gavrić Smiljka, diplomirani ekonomista, Sarajevo, Alekse Šantića 1, telefon: 063/264-229, 033/203-271, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 10. Zvijerac Ilija, diplomirani pravnik, Zavidovići, Matije Gupca 45, telefon: 032/870-483 
 11. Sušac Zdenka,diplomirani pravnik, Mostar, Blajburških žrtava bb, telefon: 063/431-033, 036/313-370, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 12. Baraković Dosta, diplomirani ekonomista, Gradiška, Vidovdanska 69, telefon: 065/ 377-377 
 13. Šiljegović Marinko, službenik, Banja Luka, Aleja Svetog Save 58, telefon: 065/443-066, 051/215-846, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 14. Stajić Ljiljana, advokat, stečajni upravnik, Banja Luka, Nikole Tesle 1, telefon: 065/613-577, 051/215-901, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 15. Sokolić Ljiljana,diplomirani pravnik, Banja Luka, Srđe Zlopogleđe 49, telefon: 065/652-854, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 16. Bulatović Kremenović Zora,advokat, stečajni upravnik, Banja Luka, Ravnogorska 10, telefon: 065/797-371, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 17. Jarić Mirza, diplomirani ekonomista, Zenica, Sarajevska 57, telefon: 061/130-860, 032/402-990, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 18. Bijelonić Petrović Novka, diplomirani pravnik, Prnjavor, Trg srpskih boraca 16, telefon: 065/661-926, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 19. Galić Franjo, diplomirani inžinjer metalurgije, Žepče, Orahovica 83, telefon: 032/882-836, 063/315-288, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 20. Gatarić Vojislavka, diplomirani pravnik, Prnjavor, Gornji štrpci bb, telefon: 065/499-909, 051/669-119, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 21. Nikodinović Orleanka, diplomirani pravnik, Banja Luka, Kozarska 61, telefon: 065/633-454, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 22. Mandarić Častimir,odvjetnik, Mostar, Mile Budaka 102, telefon: 036/315-905, 063/316-802, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 23. Mikulić Mara,diplomirani pravnik, Ljubuški, Humac I, telefon: 039/831-027, telefon: 063/439-301, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 24. Savić Rajka, diplomirani pravnik Banja Luka, Kralja P.I Karađorđevića 99,telefon:051/218-406,faks 051/216-855, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 25. Vukelić Milenko, diplomirani pravnik, Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 4, telefon: 065/580-300, 051/225-470, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 26. Gajić Milica, diplomirani pravnik, Banja Luka, Slobodana Jovanovića 36, telefon: 065/526-576, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 27. Kovačević Slobodanka, diplomirani pravnik, Banja Luka, Majke Jevrosime 4, telefon: 063/991-201  
 28. Čaković Esad,diplomirani pravnik i profesor, Vogošća Kobilja glava 11, telefon: 061/722-341, 033/458-218 
 29. Šimunović Božo, diplomirani pravnik, Čapljina Vinogradska 22, telefon: 063/363-457, 036/805-345  
 30. Sunulahpašić Asim, diplomirani ekonomista, Busovača Zagrebačka bb, telefon: 062/733-313, 030/593-142, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 31. Godinjak Fuad, diplomirani pravnik, Sarajevo Dž. Bijedića 174-a, tel: 061/610-720, 033/656-416, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 32. Dizdarević Mirsada, diplomirani pravnik, Tuzla Mushina Rizvića 4, tel: 061/735-608, 035/254-172, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 33. Imamović Stana,diplomirani pravnik, Travnik Čabruša 2/6, telefon: 061/154-480, 030/511-740, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 34. Hatičić Salko, profesor, Tuzla Đure Đakovića 19, telefon: 066/743-599, 035/229-611 
 35. Alić Denis, advokat, Sarajevo Braće Begića 3, telefon: 062/874-771, 033/223-438, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 36. Ćatović Kasema,diplomirani pravnik, Sarajevo A.B. Šimića 27, telefon: 061/487-302, 033/645-870, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 37. Mešić Amir,diplomirani pravnik, Tuzla M.Tita 89, telefon: 061/280-156, 035/278-623, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 38. Imamović Elma,diplomirani psiholog, Sarajevo Bosanska 3, telefon: 061/201-845, 033/465-102, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 39. Avdagić Amir, diplomirani pravnik i diplomirani kriminalist, Tuzla Goste Lazarevića 118, telefon: 062/836-777, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 40. Gazibegović Sead, diplomirani matematičar, Gračanica Braće Alića 7, telefon: 035/702-537, 064/449-0577, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 41. Dragojević Petar, diplomirani ekonomista, Srbac 11. novembar 9, telefon: 051/740-511, 065/298-655, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 42. Stojić Mirko, diplomirani pravnik, Modriča Ilije Garašanina 16, telefon: 051/308-623, 065/549-432, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 43. Malešević Nevenka,diplomirani pravnik, Mrkonjić Grad Nikole Tesle, 5/8, telefon: 050/212-498, 065/927-465, faks: 050/220-955, email:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 44. Zvrko Husein,sc. profesor kulture komuniciranja, Sarajevo Olovska 125, tel:061/182-377,033/293-122,faks:033/452-186, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 45. Begičević Milena, diplomirani pravnik, Zenica Crkvice 57, telefon: 061/892-040, 032/247-299, faks: 032/405-534, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 46. Vukić Branka,profesor likovnih umjetnosti, Sarajevo A.Šaćirbegović 90, telefon: 061/201-195, 033/471-307, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 47. Abdulahagić Azra, engleskog jezika i književnosti, Sarajevo Brčanska 17/XVI, telefon: 062/965-816, 033/524-407, faks: 033/561-134, email:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 48. Musa Milka, diplomirani pravnik, Mostar Kralja Tomislava 19, tel:063/482-513,036/310-499,faks:036/314-891, musa@gmail.com 
 49. Kuduzović Mirela,diplomirani pravnik, Lukavac Kuduzovići bb, tel:061/390-849,035/556-222,fax:035/254-172, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 50. Atlić Sadika, diplomirani ekonomista, Tuzla Muhsina Rizvića 6, tel:061/142-128, 035/257-198, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 51. Bandović Sanjin, diplomirani pravnik, Živinice Prva ulica 55, telefon: 035/773-681, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 52. Bulatović Slobodan, advokat, Banja Luka Ravnogorska 10, telefon: 065/435-646, 051/312-505 e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 53. Salić Dragan, diplomirani ekonomista, Banja Luka, Srpskih pilota 1, telefon: 051/218-005, 065/512-187, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 54. Ćosićkić Enver, diplomirani pravnik, Tuzla, Gruje Novakovića 19/3, tel: 035/253-015, 061/150-880, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 55. Salić Evelina, diplomirani pravnik, Banja Luka, Srpskih pilota 1, telefon: 051/215-852, 065/644-136, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 56. Jurišić Nevenka, profesor političkih nauka, Prijedor, Pećani B1 stan 66, telefon: 052/216-561, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 57. Mačkić Ljiljana, profesor, Banja Luka, Njegoševa 7, telefon: 051/349-350, 065/512-500, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 58. Kolar Mijatović Branka, diplomirani pravnik, Banja Luka, Sime Šolaje 17/3, telefon: 051/303-180, 065/624-061, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 59. Đurđević Milorad, diplomirani pravnik, Derventa, Vlade Šuputa 55, telefon: 053/333-894, 065/694-208, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 60. Zivlak Milorad, mr. državnopravnih nauka, Brčko, Desanke Maksimović 6, tel: 049/234-880, 065/808-112, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 61. Selimović Muharem, doktor pravnih nauka, Srebrenik, Teritorijalne odbrane „92“, VII/1/3, 035/645-876, 061/133-705, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 62. Pašalić Azra, doktor medicine, Prijedor, Rade Končara 22, telefon: 065/304-750, 065/905-520, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 63. Karić Ifeta, diplomirani pravnik, Doboj Istok, Brijesnica Mala, telefon: 035/722-845, 062/312-737, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 64. Makarić Vladimir, diplomirani ekonomista, Laktaši, Kozarska 5, telefon: 065/717-190, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 65. Dorontić Nikola,diplomirani socijalni pedagog, Banja Luka, Sime Miljuša bb, telefon: 051/439-265, 065/610-648, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 66. Pranjić Stjepo, iur. sci., Mostar, Kralja Petra Krešimira IV bb/3, telefon: 033/251-406, 063-286-918, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 67. Mehmedalić Naida, diplomirani pravnik, Sarajevo, Jovana Bijelića 1, telefon: 062/103-681, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 68. Prnjavorac Azur, advokat, Tuzla, Musala 5, telefon: 035/270-042, 061/633-539, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 69. Bjelić Jasmin, diplomirani pravnik, Srebrenik, Mehmeda Spahe 31, telefon: 035/644-598, 061/889-541, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 70. Bajramović Mirnesa, diplomirani pravnik, Sarajevo, Olimpijska 33, telefon: 033/456-986, 061/483-966, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 71. Šain Josip, diplomirani mašinski inženjer, Zenica, Kranjčevićeva 8b, telefon: 032/449-249, 062/362-892, email:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 72. Marić Slavko, diplomirani sociolog, Zenica, Lukovo Polje 92, telefon: 032/402-869, 061/905-002, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 73. Matić Vanja, bakalaureat međunarodni odnosi, Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 98, tel:033/495-900, 061/131-594, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 74. Ulemić-Hadžiabdić Dženana, diplomirani ing. arhitekture, Sarajevo, Porodice Ribar 87, telefon: 033/250-664, 061/172-243, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 75. Begić Selma, magistar islamske civilizacije, dipl.ing.arhitekture, Sarajevo, Alekse Šantića 5, telefon: 033/445-466, 061/139-233, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 76. Pejić Vjekoslav, diplomirani pravnik, Tuzla, Turalibegova 59-I/3, telefon: 035/277-048, 061/857-339, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 77. Terzić Semir, profesor, Travnik, Donja čaršija g/4, telefon: 030/518-374, 061/109-367, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 78. Hadžimusić Mensur, diplomirani pravnik, Sarajevo, Vrazova 3, telefon: 033/445-261, 061/181-959, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 79. Ćosić Halida,diplomirani pravnik, Sarajevo, Žrtava fašizma 13, telefon: 061/689-057, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 80. Mulić Lejla, diplomirani ekonomista, Sarajevo, Behdžeta Mutevelića 99, telefon: 033/466-380, 061/202-411, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 81. Žujo Vahida,dr., diplomirani inžinjer građevine, Mostar, Gojka Vukovića 54a, telefon: 036/578-377, 061/148-969, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 82. Šan Taner,diplomirani inžinjer građevine, Sarajevo, M.Efendije Pandže 387/4, telefon: 033/214-157, 061/256-535, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 83. Ivetić Jadranka, diplomirani inžinjer građevine, Banja Luka, Bul. Vojvode Živojina Mišića 1, tel:051-306-676, 065/768-130, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 84. Dojčinović Milijana, diplomirani pravnik, Banja Luka, Bul. Desanke Maksimović bb, telefon: 065/041-877, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 85. Dizdarević Faruk,diplomirani inžinjer građevine, Sarajevo, Zmaja od Bosne 80, telefon: 033/654-856, 061/914-253, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 86. Ravlić Siniša, magistar prava, Brčko, Meše Selimovića 16, telefon: 049/218-658, 065/954-992, faks: 049/216-110, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 87. Spasojević Senka, profesor razredne nastave, Prijedor, Kralja Petra I Oslobodioca bb, telefon: 052/234-805, 065/549-853, faks: 052/212-054 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 88. Delić Sanela,diplomirani pravnik, Bihać, Ćehajića Mahala 12, tel: 037/314-250, 061/718-606,faks:037/314-250, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 89. Konjević Milica,diplomirani ekonomista, Prijedor, Vožda Karađorđa 13/16, telefon: 052/213-000, 065/725-595, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 90. Stajić Dražen, menadžer bankarstva, finansija i trgovine, Banja Luka, Radoja Domanovića 14, telefon: 065/717-787, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 91. Živanović Aleksandar, diplomirani novinar, Banja Luka, Save Ljuboje 38, telefon: 051/436-955, 065/640-161, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 92. Herbez Marina, diplomirani pravnik, Trebinje, Srpska 19, telefon: 059/261-020, 065/017-717, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 93. Bjelić Amela, diplomirani pravnik, Srebrenik, Mehmeda Spahe 31, telefon: 035/644-598, 061/424-933, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 94. Jovanović Aleksandra, bakaleurat socijalnog rada, Istočno Sarajevo, Spasovdanska 13, telefon: 065/912-115, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 95. Dizdarević Renea, diplomirani pravnik, Sarajevo, Hamdije Čemerlića 27, telefon: 061/210-554, 033/526-883,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 96. Novo Adnan, magistar pravnih nauka, advokat, Sarajevo, Ferhadija 17, telefon: 061/564-582, 033/216-731, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 97. Zulkić Armin, diplomirani pravnik, Sarajevo, Humska 135, telefon: 061/142-946,033/618-116, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 98. Aganović Elzana, diplomirani pravnik, Sarajevo, Alipašina 21, telefon: 061/909-009, 033/569-139, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 99. Kadrić Muvedeta, diplomirani pravnik, Breza, Mustafe Keškića 64, tel: 061/785-795,033/569-131, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 100. Selimović Sead, diplomirani pravnik, Sarajevo, Antuna Hangija 13/1, telefon: 062/342-477 
 101. Filipović Adam, diplomirani pravnik, odvjetnik, Orašje, Ulica 3 br. 55, telefon: 063/342-599,031/714-210, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 102. Pirolić Maja, profesor francuskog jezika i književnosti, Sarajevo, Brčanska 11, telefon: 063/512-512, 033/645-183, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 103. Marjanović Biljana,diplomirani pravnik, Banja Luka, Srđe Zlopogleđe 27, telefon: 051/466-935, 065/566-087, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 104. Kovačić Alma,diplomirani psiholog, Bihać, 501. Slavne brdske brigade br. 4, telefon: 061/260-738, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 105. Tatlić Dušanka, diplomirani psiholog, Bihać, Alije Isakovića 2, telefon: 037/226-602, 061/997-791, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 106. Osmanagić Izolda, doktor nauka, Bihać, Harmani H 15, telefon: 066/909-539, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 107. Dragoljević Sanja, diplomirani psiholog, Prijedor, Kralja Aleksandra 16, telefon: 065/793-900, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 108. Nikolić Mihajlo, profesor narodne odbrane, Ugljevik, Svetog Save 13 D, telefon: 055/774-343, 065/643-218, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 109. Matijević Dejan, diplomirani psiholog, Banja Luka, Bilećka bb, telefon: 065/491-168, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 110. Bjelovuk Miron,diplomirani pravnik, Gradiška, Miće Danilovića 3, telefon: 051/840-602, 065/673-285, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 111. Balaban Vesna, dipl.menadžer specijalista poslovne ekonomije, Banja Luka, Debeljaci 28, telefon: 051/424-154, 065/935-387, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 112. Ćetković Jelena, diplomirani ekonomista, Banja Luka, Beogradska 11, telefon: 051/217-443, 066/838-555, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 113. Pubović Dževahira, diplomirani pravnik, Fojnica, Husni ef. Numanagića 27, tel:030/831-019,061/173-659, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 114. Vrbić Drago,magistar inženjer drvne industrije, Zavidovići, Biljačić bb, telefon: 032/866-687, 062/344-835, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 115. Jabandžić Seada, diplomirani pravnik, Zenica, Crkvice 25 A, telefon: 032/401-071, 061/230-066, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 116. Delalić Tarik, diplomirani pravnik, Tuzla, Novo Naselje 83, telefon: 035/267-261, 061/949-617, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 117. Pečenković-Jovičić Dragica, dipl.socijalni radnik, Sarajevo, Ferhadija 35, telefon: 033/237-302, 061/740-358, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 118. Avdić-Cvetković Sabina, diplomirani pravnik, Sarajevo, Kemala Kapetanovića 15, telefon: 033/974-285, 061/808-179, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 119. Leko Elbisa,diplomirani pravnik, Sarajevo, Emira Bogunića 16, telefon: 033/625-622, 061/724-406, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 120. Kadić Emira,diplomirani ekonomista, Bihać, Alije Đerzeleza 15, telefon: 037/223-620, 062/142-366, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 121. Kordić Boris,diplomirani pravnik, Mostar, K.Zvonimira 22, telefon: 036/316-802, 062/332-528, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 122. Arnaut Lejla,diplomirani pravnik, Sarajevo, Prvomajska 49, telefon: 033/265-296, 061/845-214, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 123. Mujkić Suljić Amra, diplomirani pravnik, Tuzla, Izeta Sarajlića 56, telefon: 035/225-261, 061/417-831, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 124. Bradić Senada, doktor stomatologije, Sarajevo, Alipašina 8/V, telefon: 033/259-451, 061/211-310, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 125. Avdić Nedžada, diplomirani pravnik, Tuzla, Rudarska 49, telefon: 035/281-462, 061/854-900, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 126. sci. Fejzić Semir, dipl.inž.rud. i dipl.ekonomista, Tuzla, Zlokovac Ca8, telefon: 035/282-296, 062/287-287, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 127. Prnjavorac Amir, diplomirani kriminalist, Tešanj, S.Kulenovića bb, telefon: 070/231-168, 061/455-201, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 128. Mekić Đenana, diplomirani socijalni radnik, Sarajevo, Kolodvorska 13, telefon: 033/616-542, 061/509-576, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 129. Ahmetašević Selvedin, diplomirani pravnik, Cazin, Rošići 110, Pećigrad, telefon:037/540-130, 062/070-118, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 130. Raspudić Marija, odvjetnik, Mostar, A.Ivana Zovke 12,telefon:036/321-291,063/314-919,e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 131. Bjelobrk Dino, diplomirani ekonomista, Banja Luka, Banović Strahinje 12, telefon: 051/464-814, 065/421-895, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 132. Marić Silvana, dipl. ing. građevine, Sarajevo, Josipa Štadlera 6, telefon: 033/201-764, 061/191-744, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 133. Dlakić Fahrudin, diplomirani pravnik, Visoko, Prijeko br. 8, telefon: 061/787-959, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 134. Humo Zumreta, magistar socijalnog rada, Mostar, Bišćevića 12, telefon: 036/550-676, 061/536-111, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 135. Vujović Žarko, diplomirani pravnik, Tuzla, Albina Herljevića33/236,telefon:035/287-896,061/159-486,email:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 136. Bajić Edis, diplomirani pravnik, Tuzla, Franje Markovića 16, telefon: 070/234-618, 061/282-600, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 137. Lipovača Almir, diplomirani ekonomista, Bihać, Nerkeza Smailagića 52, telefon:070/230-731, 061/486-565, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 138. Hećimović Adis,diplomirani pravnik, Sarajevo, Trg grada Prato 20, telefon: 061/758-915, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 139. Mehinović Amelija,diplomirani pravnik, Tešanj, Trg A. Izetbegovića bb,telefon:032/652-796,061/824-171, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 140. Lihić Haris, diplomirani pravnik, Sarajevo, Vitomira Lukića 6, telefon: 061/901-790, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 141. Mehinović Adis,diplomirani pravnik, Tešanj, Trg A.Izetbegovića bb, telefon: 032/652-796, 061/999-282, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 142. Oruč Melika,diplomirani pravnik, Visoko, Kralja Tvrtka 61, telefon: 062/168-616, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 143. Didak Velimir,diplomirani ekonomista, mag.oec, Vitez, Petra Svačića 82, telefon: 030/717-203, 063/658-444, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 144. Miljković Emina,bachelor prava, Velika Kladuša, Ibrahima Mržljaka 42, telefon: 062/383-263, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 145. Dabić Branislav, diplomirani pravnik, Banjaluka, Trive Amelice 33, telefon: 051/313-120,065/788-601, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 146. Stojnić Darko, master prava, Banjaluka, Karanovića 32,telefon:065/595-575,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 147. Matijaš Snežana,diplomirani ekonomista, Prijedor, P.M.Nenadića F 1/2, telefon: 052/241-390, 065/868-887, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 148. Jakupović Senka-Senija, penzioner, Sanski Most, Stanična 3, telefon: 061/980-213. e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 149. Marić Murisa, diplomirani ekonomista, Prijedor, Meše Selimovića G 1, telefon: 065/603-030, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 150. Vehabović Mejra, bachelor socijalnog rada, Doboj Istok, Klokotnica bb, telefon: 061/563-975, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 151. Rajlić Mira, diplomirani pravnik, Novi Grad, Poljavnice 299, telefon:065/899-546, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 152. Mihić Željko, diplomirani pravnik, Banjaluka, Zore Kovačević 43 C, telefon:065/572-194, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 153. Hasić Džemal, diplomirani pravnik, Špionica, Donja Špionica bb, telefon: 061/511-832, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 154. Rijić Gabriela,diplomirani pravnik, Novi Travnik, S.Tomaševića bb, telefon: 061/476-997, 030/792-535, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 155. Fazlić Subhija,diplomirani kriminalista, Sarajevo, Dr.S.Rizvanbegović 20 B, telefon: 061/533-560, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 156. Čolak Beti, diplomirani pravnik, Zenica, Talića brdo 13 a, telefon: 062/613-222, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 157. Krunić Žiko, diplomirani pravnik, Bijeljina, M.D.Gavrilovića 9, telefon: 065/521-122,055/210-262, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 158. Krunić Stojan, diplomirani pravnik, Bijeljina, Nušićeva 13/7, telefon: 065/608-029, 066/716-870, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 159. Krunić Tomislav, diplomirani pravnik, Bijeljina, M.D.Gavrilovića 9, telefon: 065/384-623, 055/210-262, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 160. Hrkić Dženana, diplomirani pravnik, Zavidovići, H.K.Gradaščevića 1, telefon:032/878-325, 061/201-225, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 161. Suljkanović-Djedović Emina, magistar socijalne pedagogije, Doboj Istok, Klokotnica bb, telefon:035/720-133, 061/651-313, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 162. Burkić Mirnes, diplomirani pravnik, Zavidovići, A.Izetbegovića 2, telefon: 061/212-596, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 163. Šačić Amina, magistar politologije, Sarajevo, 12. Mart 4, telefon: 033/613-010, 063/999-803, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 164. Babić Tijana, diplomirani pravnik, Sarajevo, Stupska 19/II, telefon: 063/953-241, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 165. dr.sc. Korać Hana, doktor pravnih nauka, Sarajevo, Džemala Bijedića 226, telefon: 033/286-815, 066/186-041, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 166. Pašić Azra, bachelor prava, Tuzla, Stupine B-14/L1/V/18, telefon: 062/692-149, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 167. Samardžić Rešidat Bojana, diplomirani pravnik, Sarajevo, telefon: 062/617-777, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 168. Koradžija Melisa, diplomirani pravnik, Sarajevo, Grbavička 35, telefon: 062/772-203, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 169. Kuduzović Jasmina, dipl.defektorlog i dipl. ekonomista, Lukavac, Vase Pelagića 11, telefon: 061/947-520, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 170. Duranspahić Sanel,diplomirani pravnik, Mostar, M.Tita bb, telefon:061/626-972, 061/392-277, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 171. Stiglić Samra,diplomirani pravnik, Čapljina, Čeljevo bb, telefon:036/805-052, 063/358-602, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 172. Sesar Maja,iur, Mostar, K.Tomislava 55, telefon:036/355-403, 063/304-368, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 173. Pašić Macić Alisa,diplomirani pravnik, Mostar, A.Šantića 64, telefon: 062/241-771. email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 174. Kasagić Daliborka, diplomirani ekonomista, Gradiška, Vidovdanska 64, telefon:066/810-333, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 175. Demirović Sunita,doktor pravnih nauka, Bihać, A.Isakovića 6, telefon:037/312-950, 065/953-053, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 176. Dervišbegović Rabija,magistar prava, Tuzla, I.Sarajlića 26, telefon:061/235-760, 061/238-731, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 177. Pavlović Kikić Maja,master pravnik, Bijeljina, P.Stanića 8/5, telefon:055/490-950, 066/857-389, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
 178. Gavrić Siniša,diplomirani pravnik, Teslić, M.Gavrilovića 25, telefon:053/411-500, 066/886-560, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 179. Mutapčić Đemaludin, diplomirani pravnik, Sarajevo, Jelića 1 A, telefon:033/239-907, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 180. Krličević Rajfa, diplomirani pravnik,Tešanj, telefon: 061/833-501, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 181. Krneta Vanja, diplomirani pravnik,Kozarska Dubica, Kneza Miloša 4,telefon: 065/247-888 ,email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 182. Vukotić Ognjen, diplomirani pravnik,Gradiška, Gornji Podgradci 463,telefon: 051/826-730; 065/416-517,email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 183. Subotić Goran, diplomirani pravnik, Gradiška,Vidovdanska 4,telefon: 065/644-730,email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 184. Stojaković Slaviša, diplomirani pravnik,Laktaši, Mahovljani bb, telefon: 065/ 768-157,email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 185. Redžić Damir, dipl. pravnik, Velika Kladuša, Vladimira Nazora bb, tel: 060 - 3333 – 460, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 186. Fatima Škahic, dipl.pravnik,Srebrenik, B. Kešetovića 96, tel:061-876-228, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 187. Mušanović Ćazim, Magistar društvenih nauka iz oblasti prava, Bosnska do 95, Gornja Tuzla, tel: 062- 803-907, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 188. Omerbegović Vahidin, Specijalista iz oblasti krivičnog prava, Tuzla, Albina Herljevića br 10, tel:.061- 151-117, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 189. Pleško Sanja, dipl. pravnik, Doboj, Vidovdanska 43/20, tel: 065-616-104, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 190. Meliha Vatić Kapetanović; magistar prava, Sarajevo, Džemala Bijedića 117, tel: 061-933-022, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
 191. Belma Memic, magistar socijalnog rada, Ilidža Sarajevo, Osik br.129, tel: 061-510-715, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 192. Stevan Dimitrijević, advokat Banja Luka, Nikole Pašića 16, tel: 065/589/149,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 193. Lejla Mahmutović, advokat,Sarajevo, Envera Šehović br.34, tel: 061/521/806, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 194. Slavka Stikić, dipl.pravnica, Istočna Ilidža, Slobodana Bratića 15, tel: 065/545/241,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 195. Merima Suljagić, dipl.pravnica, Tuzla, Slavinovićkog odreda 1992 br.147, tel: 061/831/846,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 196. Božica Pejčić, mag.iur,Orašje, Ive Andrića 3, Matići, tel: 063/452/422, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 197. Amra Dedić, dipl.pravnica, Sarajevo, Odobašina 19,tel: 061/980/795,,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 198. Nudžejma Avdagić, dipl.pravnica,Sarajevo, Rogatička br 22, tel: 062/344/931,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 199. Refija Ražanica, Dipl.politolog, Brčko distrikt, Trobradović sokak br.31, tel: 062/890/180, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 200. Alen Zahirović, dipl.pravnik, Gračanica, Ul.Hajdarevac br.78, tel: 062/566/360, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 201. Kenan Čolić, bakalureat prava,Sarajevo, Hrgića 7, tel: 061/219/296, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 202. Eldina Palata, dipl.pravnica, Gradačac, Ul. Huseina Kapetana Gradaščevića 68, tel: 060/323/2654, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 203. Nela Ribić, dipl.defektolog, Banja Luka, Zdravka Dejanovica 57, tel: 066 341 070, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Sarajevo, 22.04.2024. godine

Predsjednica Udruženja
Mr. Orleanka Nikodinović