Pokretanje postupka medijacije

  Početna/Medijacija/Pokretanje postupka medijacije
 • Kako pokrenuti postupak medijacije ?Open or Close

  U nastavku se možete informisati kako pokrenuti postupak medijacije u različitim situacija.

 • Imate spor ? Želite dogovor ? Probajte medijacijuOpen or Close

  Procedura za stranke koje žele pokrenuti postupak medijacije

  Sporovi su svakodnevna pojava i svima se događaju. Oni su znak da trenutnim stanjem ili odnosima nismo zadovoljni i da želimo nešto promijeniti. Medijacija nudi mogućnost da do promjene dodete dogovorom na Vaše i zadovoljstvo druge strane.

  Postupak možete pokrenuti na sljedeći način:

  1. Podnesite zahtjev za pokretanje postupka medijacije (preuzmite formular u PDF formatu, 55KB) kancelariji Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini. Zahtjev možete podnijeti poštom ili lično. Ako ste u kontaktu sa drugom stranom u sporu Zahtjev podnesite zajedno i umanjićete troškove postupka medijacije. Odmah možete izabrati i medijatora koji će provesti postupak medijacije.
  2. Ako niste u kontaktu sa drugom stranom ili iz drugih razloga zahtjev ne podnosite zajednički, možete ga podnijeti sami uz uplatu naknade od 50KM + porez na dodanu vrijednost (PDV), za što će naša služba kontaktirati drugu stranu radi pribavljanja odgovora na Vaš zahtjev i pokušaja dobijanja saglasnosti za pokretanje postupka medijacije.
  3. Medijacija je dobrovoljan postupak i da bi se zakazala potrebna je saglasnost svih stranaka u sporu. Ako druga strana ne pristane, nažalost medijacija se neće moći održati. Naknadu uplaćenu uz zahtjev zadržava Udruženje medijatora u BiH.
  4. Ukoliko je služba Udruženja pribavila saglasnost svih strana u sporu, dostavićemo Vam: - ugovor o medijaciji – koji je potrebno potpisati najkasnije na dan održavanja medijacije prije samog sastanka, - listu medijatora radi izbora medijatora koji će provesti postupak, ako to ranije niste učinili, - instrukciju za uplatu akontacije troškova postupka medijacije, koja uključuje polovinu administrativnih troškova i akontacije naknade medijatora plus porez na dodanu vrijednost (PDV). Napomena: drugu polovinu troškova snosi druga strana u postupku. - informativne materijale o medijaciji.
  5. Po izvršenoj uplati akontacije i izboru medijatora, služba Udruženja će zakazati sastanak medijacije. Ako se u vezi sa Vašim sporom vodi postupak kod suda, o postupku medijacije ste dužni obavijestiti sudiju dostavljanjem potpisanog ugovora o medijaciji.
  6. Dalji postupak provešćete u saradnji sa izabranim medijatorom.
  7. Kada je medijacija završena dogovorom, medijator će sačiniti sporazum o nagodbi koji će potpisati stranke i medijator. Medijator će sporazum ovjeriti štambiljem. Ovaj sporazum ima snagu izvršne isprave.
  8. Na osnovu izvještaja medijatora o trajanju medijacije, služba Udruženja će Vam ispostaviti bilansnu fakturu radi regulisanja troškova koji nisu podmireni akontacijom.
  9. Ako se u vezi sa Vašim sporom vodio postupak kod suda, služba Udruženja će obavijestiti sud o ishodu medijacije, a Vi ste dužni sudiji dostaviti kopiju sporazuma o nagodbi, kako bi i Sud zatvorio predmet.

  * Troškovi se mogu razlikovati u slučajevima predviđenim članovima 5. i 6 Pravilnika o nagradi i naknadi troškova medijacije (Službeni glasnik BiH 21/06) ili u slučaju da u sporu ima više od dvije strane.

 • Primili ste obavijest da je podnesen zahtjev za medijaciju u vašem sporu ? Dajte saglasnost i krenite ka dogovoruOpen or Close

  Procedura za stranke koje treba da se izjasne na upit o pokretanju postupka medijacije

  Sporovi su svakodnevna pojava i svima se događaju. Oni su znak da trenutnim stanjem ili odnosima nismo zadovoljni i da želimo nešto promijeniti. Medijacija nudi mogućnost da do promjene dođete dogovorom na Vaše i zadovoljstvo druge strane. Ako Vas je Udruženje medijatora obavijestilo da je druga strana u sporu ili treća zainteresovana strana podnijela zahtjev za medijaciju u Vašem sporu, potrebno je da se izjasnite o tome želite li ucestvovati u postupku medijacije. Zašto ne krenuti ka dogovoru?

  Medijaciji možete pristupiti na sljedeći način:


  1. Popunite formular izjašnjenja na upit o pokretanju postupka medijacije (preuzmite formular izjašnjenja, PDF format, 39KB), dajući saglasnost, i vratite ga kancelariji Udruženja medijatora iz kojeg ste ga dobili. Proceduru možete ubrzati ako kontaktirate drugu stranu u sporu i usaglasite izbor medijatora već na ovom koraku.
  2. Uplatite akontaciju troškova postupka medijacije, koja uključuje polovinu administrativnih troškova i akontacije naknade medijatora plus porez na dodanu vrijednost (PDV). Napomena: drugu polovinu troškova snosi druga strana u postupku.
  3. Po izvršenoj uplati akontacije i izboru medijatora, služba Udruženja će zakazati sastanak medijacije. Ako se u vezi sa Vašim sporom vodi postupak kod suda, o postupku medijacije ste dužni obavijestiti sudiju dostavljanjem potpisanog ugovora o medijaciji.
  4. Dalji postupak provešćete u saradnji sa izabranim medijatorom.
  5. Kada je medijacija završena dogovorom, medijator će sačiniti sporazum o nagodbi koji će potpisati stranke i medijator. Medijator će sporazum ovjeriti štambiljem. Ovaj sporazum ima snagu izvršne isprave.
  6. Na osnovu izvještaja medijatora o trajanju medijacije, služba Udruženja će Vam ispostaviti bilansnu fakturu radi regulisanja troškova koji nisu podmireni akontacijom.
  7. Ako se u vezi sa Vašim sporom vodio postupak kod suda, služba Udruženja će obavijestiti sud o ishodu medijacije, a Vi ste dužni sudiji dostaviti kopiju sporazuma o nagodbi, kako bi i Sud zatvorio predmet.

  * Troškovi se mogu razlikovati u slučajevima predviđenim članovima 5. i 6 Pravilnika o nagradi i naknadi troškova medijacije (Službeni glasnik BiH 21/06) ili u slučaju da u sporu ima više od dvije strane.

 • Sud vam je predložio da spor pokušate riješiti medijacijom ? Krenite putem od spora do dogovoraOpen or Close

  Procedura za stranke kojima je medijaciju predložio sud

  Ako ste od suda dobili pismo u kojem Vas obavještavaju da je Vaš predmet predložen za rješavanje postupkom medijacije, isto pismo dobila je i druga strana u sporu.

  Pokušajte postići dogovor na sastanku medijacije i učinite sljedeće:


  1. Postupite prema uputama suda i dajte saglasnost za pokretanje postupka medijacije na način i u roku navedenom u dopisu suda.
  2. Ako je i druga strana u sporu dala saglasnost sud će o tome obavijestiti Udruženje medijatora i bićete upućeni na našu službu. Javite nam se kako biste dobili i popunili potrebne formulare.
  3. Služba Udruženja će Vama i drugoj strani dostaviti:
  - formular zahtjeva za pokretanje postupka medijacije (preuzmite formular, PDF format, 55KB)
  - ugovor o medijaciji – koji je potrebno potpisati najkasnije na dan održavanja medijacije prije samog sastanka,
  - listu medijatora radi izbora medijatora koji će provesti postupak, ako to ranije niste učinili,
  - instrukciju za uplatu akontacije troškova postupka medijacije, koja uključuje polovinu administrativnih troškova i akontacije naknade medijatora plus porez na dodanu vrijednost (PDV). Napomena: drugu polovinu troškova snosi druga strana u postupku,
  - informativne materijale o medijaciji.
  4. Po izvršenoj uplati akontacije i izboru medijatora, služba Udruženja će zakazati sastanak medijacije. O pokretanju postupka medijacije ste dužni obavijestiti sudiju, dostavljanjem potpisanog ugovora o medijaciji.
  5. Dalji postupak provešćete u saradnji sa izabranim medijatorom.
  6. Ako je medijacija završena dogovorom, medijator će sačiniti sporazum o nagodbi koji ce potpisati stranke i medijator, medijator će ga ovjeriti štambiljem. Ovaj sporazum ima snagu izvršne isprave.
  7. Na osnovu izvještaja medijatora o trajanju medijacije, služba Udruženja će Vam ispostaviti bilansnu fakturu radi regulisanja troškova koji nisu podmireni akontacijom.
  8. Služba Udruženja će obavijestiti sud o ishodu medijacije, a Vi ste dužni sudiji dostaviti kopiju sporazuma o nagodbi, kako bi Vaš predmet zatvorio.

  * Troškovi se mogu razlikovati u slučajevima predviđenim članovima 5. i 6 Pravilnika o nagradi i naknadi troškova medijacije (Službeni glasnik BiH 21/06) ili u slučaju da u sporu ima više od dvije strane.