Zakoni i pravilnici

  Početna/Medijacija/Zakoni i pravilnici
 
Zakon o postupku medijacije (Službeni glasnik BiH br. 37/04)
Ovim Zakonom uređuje se postupak medijacije na teritoriji Bosne i Hercegovine. (preuzmite Zakon, pdf dokument, 77KB)

Zakon o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora (Službeni glasnik BiH br. 52/05)
Ovim Zakonom uređuje se postupak prenosa poslova medijacije i određivanje udruženja građana koja će obavljati poslove medijacije u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o postupku medijacije (“Službeni glasnik BiH” broj 37/04), te prenos poslova na udruženje medijatora. (preuzmite Zakon, pdf dokument, 56KB)

Pravilnik o Registru medijatora (Službeni glasnik BiH br. 21/06)

Ovim Pravilnikom propisuje se: uspostavljanje, uvjeti za upis, način vođenja i brisanje iz Registra medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini. (preuzmite Pravilnik, pdf dokument, 53KB)

Pravilnik o Listi medijatora (Službeni glasnik BiH br. 21/06)
Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i objavljivanje liste medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini. (preuzmite Pravilnik, pdf dokument, 37KB)

Pravilnik o upućivanju na medijaciju (Službeni glasnik BiH br. 21/06)
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak upućivanja predmeta na medijaciju. (preuzmite Pravilnik, pdf dokument, 41KB)

Kodeks medijatorske etike (Službeni glasnik BiH br. 21/06)
Kodeks medijatorske etike sadrži norme profesionalnog ponašanja medijatora u vršenju poslova medijacije, u svim prilikama, na način kako to zahtijevaju dostojanstvo i ugled medijacije kao alternativnog rješavanja sporova. (preuzmite Pravilnik, pdf dokument, 53KB)

Pravilnik o odgovornosti medijatora za štetu pričinjenu u toku obavljanja poslova medijacije (Službeni glasnik BiH br. 21/06)
Ovim Pravilnikom uređuje se način i uslovi odgovornosti medijatora za štetu koja se nanese stranci nezakonitim postupanjem prema općim pravilima odgovornosti za štetu. (preuzmite Pravilnik, pdf dokument, 35KB)

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti medijatora (Službeni glasnik BiH br. 21/06)
Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila disiplinske odgovornosti medijatora za povrede učinjene u obavljanju poslova medijacije i čuvanju ugleda medijatora, vrste disciplinskih povreda, disciplinske mjere, organi za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, tok disciplinskog postupka, zastarjelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka i zastarjelost izvršenja disciplinskih mjera, te postupak izvršenja izrečenih disciplinskih mjera. (preuzmite Pravilnik, pdf dokument, 67KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o nagradi i naknadi troškova medijacije (Službeni glasnik BiH br. 52/05)
Ovim Pravilnikom određuje se vrsta troškova medijacije i tarifa za obračun nagrade medijatora. (preuzmite Pravilnik, pdf dokument, 92KB)

Pravilnik o programu obuke za medijatore (Službeni glasnik BiH br. 21/06)
Ovim Pravilnikom uređuje se program obuke za medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini. (preuzmite Pravilnik, pdf dokument, 46KB)