Unaprjeđenje medijacije u Tuzli

  Početna/Novosti/Novosti/Unaprjeđenje medijacije u Tuzli

Unaprjeđenje medijacije u Tuzli

Brže, ekonomičnije, za građane jeftinije rješavanje sporova putem medijacije ima velike prednosti i benefite za javna preduzeća.Samo u posljednje četiri godine održano je 5080 postupaka medijacije u BiH, od čega je uspješno sa sporazumom riješeno čak 5047, a oslobođena sredstva medijacijom u istom periodu iznose 82.505.943,46 KM.Predsjednik Općinskog suda Tuzla dr.Muhamed Tulumović istoga dana održao je sastanak sa delegacijom medijatora koju su predvodili mr.Orleanka Nikodinović, predsjednica i Amir Avdagić potpredsjednik te zaključili da postoji interes da se medijacijom pokušaju riješiti i određeni predmeti koji se vode pred Općinskim sudom u Tuzli.Predloženo je potpisivanje Protokola o saradnji između Udruženja medijatora u BiH i Općinskog suda Tuzla sa ciljem identifikacije i izdavajanja predmeta pogodnih za rješavanje u postupku medijacije.